Od tego roku zasiłek pielęgnacyjny 2014 będzie nieco wyższy. To bardzo pomocne świadczenie przeznaczone dla rodzin, które zmagają się z chorobą, lub niepełnosprawnością bliskiej osoby.

LG62n4

   W tym roku będziemy mieć do czynienia z małą zmianą jeśli chodzi o zasiłek  pielęgnacyjny 2014. Dotychczas  wynosi on 153 zł miesięcznie. Od tego roku ta  kwota wzrośnie do 200zł miesięcznie. Na razie zmiany w świadczeniu są na  etapie projektu zgodnie z którym w następnych latach świadczenie ma podlegać  stałej waloryzacji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość  dochodu osiąganego przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.

 Zasiłek pielęgnacyjny KROK PO KROKU

Aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny należy przygotować wniosek o zasiłek i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Taki wniosek można pobrać w urzędzie gminy. Z kolei skierowanie na orzeczenie stopnia niepełnosprawności przepisuje lekarz rodzinny lub lekarz prowadzący chorego. Stopień niepełnosprawności chorego orzeka specjalna komisja lekarska.

Oba powyższe dokumenty należy złożyć w MOPS, GOPS lub urzędzie gminy. Po otrzymaniu odpowiedniej decyzji świadczenie wypłacane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny 2014?

Zasiłek przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, (o ile legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia),
  • osobie, która ukończyła 75 lat, (przy czym nie może z niego korzystać osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, wypłacanego na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS).

Czym różni się zasiłek od dodatku pielęgnacyjnego?

Zasady są takie, że można skorzystać tylko z jednego z powyższych świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom z tytułu niezdolności do pracy, lub samodzielnego życia, a także osobom po ukończeniu 75 lat. Kwota obu świadczeń jest taka sama.

Źródło: http://stylzycia.familie.pl/artykul/Zasilek-pielegnacyjny-2014-ZMIANY-I-ZASADY-PRZYZNAWANIA,7362,1.html