Edukacja przedszkolna w naszym kraju to nie tylko medialny spór o miejsce edukacji sześciolatków czy dyskusja dotycząca „przedszkoli za złotówkę”.

To również świeżo wprowadzona w życie i budząca wiele wątpliwości „ustawa rekrutacyjna”, towarzysząca jej kwestia ochrony danych osobowych czy procedura odwoławcza. Wiele emocji budzi również organizacja i finansowanie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków czy niedawno wprowadzona możliwość zatrudniania osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

Jak w tym wszystkim ma się odnaleźć kierujący placówką? Co należy do jego obowiązków w kwestii ewaluacji czy organizacji pracy? Skąd czerpać środki finansowe na dalszą działalność, gdzie szukać informacji o dotacjach? Jak samemu rozwijać kompetencje menedżerskie? Oraz: jak wspomóc rozwój kilkulatków w czasach ogromnego przyspieszenia cywilizacyjnego?

Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli to okazja do dyskusji, próba wyjaśnienia wątpliwości i usystematyzowania wiedzy oraz szansa na wymianę doświadczeń.

Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ekspertów z dziedziny prawa i finansowania oświaty, ewaluacji i coachingu oraz innych zagadnień psychologiczno-pedagogicznych.

Program oraz szczegóły zgłoszenia znajdują się na stronie:

http://konferencja.dyrektorszkoly.pl/ekdp