Edukacja przedszkolna w naszym kraju to również trudności wynikające z interpretacji przepisów dotyczących prawa – w tym – tzw. „ustawy rekrutacyjnej”, finansów czy kwestie wspierania rozwoju dzieci w czasach znacznego przyspieszenia cywilizacyjnego i technologicznego.
O powyższych zagadnieniach będą dyskutować uczestnicy VIII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, w której weźmie udział m.in. przedstawiciel MEN.
Wydarzenie honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

 Znaczną część programu EKDP poświęcimy świeżo wprowadzonej w życie i budzącej wiele wątpliwości tzw. „ustawie rekrutacyjnej”, towarzyszącej jej kwestii ochrony danych osobowych czy procedurze odwoławczej. Wiele emocji budzi również organizacja i finansowanie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków czy niedawno wprowadzona możliwość zatrudniania osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

Jak w tym wszystkim ma się odnaleźć kierujący placówką? Co należy do jego obowiązków w kwestii ewaluacji czy organizacji pracy? Skąd czerpać środki finansowe na dalszą działalność, gdzie szukać informacji o dotacjach? Jak samemu rozwijać kompetencje menedżerskie? Oraz: jak wspomóc rozwój kilkulatków w czasach ogromnego przyspieszenia cywilizacyjnego?

Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli to okazja do dyskusji, próba wyjaśnienia wątpliwości i usystematyzowania wiedzy oraz szansa na wymianę doświadczeń.

Udział w wydarzeniu potwierdził przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej Aleksander Tynelski – Naczelnik Wydziału Edukacji Przedszkolnej, który omówi nowe uwarunkowania prawne i finansowe funkcjonowania przedszkoli.

Pozostali eksperci przedstawią z kolei najważniejsze tematy z dziedziny prawa, finansowania oświaty, ewaluacji i coachingu oraz innych zagadnień psychologiczno-pedagogicznych.

VIII Europejską Konferencję Dyrektorów Przedszkoli patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

 Szczegółowy program znajduję się na stronie:

http://konferencja.dyrektorszkoly.pl/ekdp/program,2,p.html