Link do strony podmiotowej BIP

Jeśli Twoje przedszkole ma swoją stronę w Biuletynie Informacji Publicznej, możesz na stronie internetowej przedszkola zamieścić link do BIP.

Aby to zrobić, po zalogowaniu wyświetl w panelu zarządzania zakładkę „Dane teleadresowe” i edytuj informacje z grupy „Kontakt”.

Wyświetlone zostanie pole, w którym należy wkleić adres internetowy strony w BIP. Po zapisaniu zmian podlinkowane logo BIP automatycznie pokaże się na stronie przedszkola.

Obowiązek publikowania informacji w BIP

Szczegóły o obowiązku publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP znajdują się w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

Dotyczy to wszystkich podmiotów, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. (Biuletyn musi być w każdej jednostce objętej systemem oświaty – nie wystarczy więc, że BIP posiada organ prowadzący szkołę.)