Konferencja dla dyrektorów przedszkoli – Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013. Zmiany w prawie i wymagania MEN, plan nadzoru, dokumentacja kontroli.

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim dyrektorów przedszkoli czekają nowe obowiązki. Zdając sobie sprawę z trudności, jakie wiążą się z planowaniem i organizacją pracy w nowym roku szkolnym, redakcja czasopisma ,,Doradca Dyrektora Przedszkola” postanowiła zorganizować konferencję oraz warsztaty, w czasie których eksperci ds. kadry kierowniczej oświaty przeprowadzą wszystkich zainteresowanych przez poszczególne etapy planowania pracy w roku 2012/2013.

Konferencja odbędzie w dniach 12-13 września 2012 roku w Poznaniu oraz w dniach 13-14 września w Warszawie. Dwa terminy zostały zorganizowane po to, by dyrektorzy z różnych rejonów Polski mogli wybrać dogodną dla siebie lokalizację. Tematem przewodnim spotkania będzie Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013. Zmiany w prawie i wymagania MEN, plan nadzoru, dokumentacja kontroli. Celem wydarzenia jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, z którymi musi zmierzyć się każdy dyrektor przedszkola:

  • Jak przygotować plany nadzoru oraz zmodyfikować roczne plany pracy, programy profilaktyczne i wychowawcze z uwzględnieniem nowych wymagań MEN i KO na rok 2012/2013?
  • Jakie zapisy wprowadzić w dokumentacji przedszkola, aby w czasie kontroli w 100% wykazać przestrzeganie przepisów prawa w ramach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej?
  • Jak uniknąć stresujących sytuacji i nie dać się zaskoczyć w czasie ewaluacji całościowej?W czasie konferencji oraz dwudniowych warsztatów eksperci ds. kadry kierowniczej oświaty przeprowadzą wszystkich zainteresowanych przez poszczególne. etapy planowania pracy w roku 2012/2013.

Pierwszy dzień konferencji został podzielony na następujące bloki tematyczne:

  • Plan nadzoru na rok 2012/2013
  • Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu
  • Konstruowanie i modyfikowanie programów wychowania przedszkolnego
  • Alternatywne formy współpracy z rodzicami

Podczas warsztatów drugiego dnia, pracując na gotowych dokumentach, uczestnicy konferencji będą mieli okazję:

  • Przećwiczyć konstruowanie planu nadzoru na rok szkolny 2012/2013
  • Opracowywać indywidualne narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji
  • Zapoznać się z zabawami integrującymi rodziców oraz praktycznymi sposobami komunikacji

Każdy  z dyrektorów otrzyma pakiet dokumentów – planowanie  2012/2013, do wykorzystania we wrześniu – m.in. przykładowy plan nadzoru, koncepcję pracy placówki, roczny plan pracy, listy kontrolne na potrzeby weryfikacji zgodności dokumentacji przedszkola z aktualnymi przepisami prawa. Dodatkowo dla uczestników drugiego dnia warsztatów została przygotowana specjalna niespodzianka – komplet magazynu dla rodziców „Mój Przedszkolak”!

Więcej informacji  o terminie poznańskim oraz zapisy

Więcej informacji  o terminie warszawskim oraz zapisy

Serdecznie zapraszamy! :)