Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli do udziału w Ogólnopolskim Kongresie „Bezpieczny rozwój dziecka”, który odbędzie się 7 grudnia 2012 r. w Warszawie.

Tematyka kongresu została zainspirowana kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2012/2013. Minister Edukacji Narodowej zaliczyła do nich: wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz wspieranie rozwoju dziecka młodszego.

Szczegółowe informacje na stronie Kongresu: Bezpieczny rozwój dziecka

Organizatorzy:

Doradca Dyrektora Przedszkola   Doradca Nauczyciela Przedszkola